90 Драин Елбов

  • Style 90DE 90° Drain Elbow

    Стил 90ДЕ одводно колено 90 °

    Ми (ЦНГ) испоручујемо 90ДЕ 90 ° лакат. Користе се за повезивање Стандпипе -а за контролу, дистрибуцију или подршку цевовода у различитим величинама или смеровима. Повезивањем жлебова, време пројекта се значајно штеди брзом инсталацијом и лаким одржавањем. Испоручујемо жљебове за цијевни систем за гашење пожара.